Update Ronald McDonald Huis Utrecht

Beste leden,

We missen jullie!

De laatste keer dat we bij elkaar kwamen was tijdens het ontbijt van 05 maart j.l. bij McDonalds Overvecht. Dus alweer bijna 2 maanden geleden. De maatregelen zijn inmiddels verlengd tot en met 20 mei a.s. We moeten nog even volhouden!

De bijeenkomst van 2 april j.l. zou worden verzorgd door The Solutionz Group bij Vineyard Utrecht en op 14 mei a.s. bij Multicopy Nieuwegein. We houden deze bijeenkomsten graag tegoed en zullen deze opnieuw plannen zodra het weer mogelijk is.

Hoe is het in het Ronald McDonald Huis Utrecht?

We kunnen gelukkig in beperkte vorm verder draaien. Sinds eind maart is nog enkel het Huis aan de Lundlaan geopend en ontvangen wij gemiddeld 20 gezinnen. Met een kernteam van vrijwilligers (+/- 18) en managementleden (7) is het mogelijk om het Huis operationeel draaiende te houden. Op deze manier zijn er slechts een beperkt aantal vrijwilligers in contact met onze gasten. Omdat onze gasten de ouders zijn van een kwetsbare doelgroep is bezoek in het Huis niet toegestaan. Ouders zijn ons heel dankbaar dat we er ook in deze crisistijd er nog voor hun zijn. Wij nemen onze pet af voor het kernteam van vrijwilligers en voor de managementteamleden die, ondanks alle zorgen over eigen gezondheid en die van hun dierbaren, toch bereid zijn in het Huis te komen werken.

We krijgen veel steunbetuigingen van de andere 280 vrijwilligers die nu geen taak hebben in het Huis, het Buitenhuis, de Huiskamers in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en de Huiskamers en Speelopvang in het Prinses Maxima Centrum. We ontvangen veel kaarten, e-mailberichten, zelfgebakken taarten, cakes en chocolaatjes. We moeten extra gaan sporten om de kilootjes er weer af te lopen!

Ook vanuit de Business Breakfast Club leden waren er diverse initiatieven om de gasten en de vrijwilligers te verwennen. Roomboterkoekjes voor bij de koffie van Marco Elders van J.J. Darboven Koffie, de Friethoes heeft op verzoek van Marijke Honing van McDonald’s Utrecht frietjes uitgedeeld voor de ingang van het Huis, The Solutionz Group levert “overlevingspakketten” etc. etc. Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid.

Het jaar 2020 zal, zoals voor iedereen, een uitzonderlijk jaar worden. Dit geldt ook voor het RMcD Huis Utrecht. Het grootste fondsenwervende evenement “HomeRide, HomeRun en HomeWalk” is verplaatst naar 2021. Aangezien er door Karin en Lies hard gewerkt is (wij hadden al 28 teams hadden klaar staan om voor Huis Utrecht te gaan rijden, hardlopen en wandelen) levert dit ook een enorm gat in onze begroting op. De geplande BBC Rally op 17 september 2020 zullen we ook uitstellen tot 2021. De financiële schade zullen we dit jaar niet meer kunnen inhalen.

Daarom doe ik een beroep op jullie! Met jullie ervaring, kennis en expertise kunnen jullie vast wel een mooi fondsenwervende activiteit bedenken die voldoet aan de coronamaatregelen. Hebben jullie   suggesties, dan horen wij dat graag.

Zoals jullie weten is het Ronald McDonald Huis Utrecht volledig afhankelijk van de vrijwillige inzet van 300 vrijwilligers, donaties en bijdragen van sponsoren. De Business Breakfast Club Utrecht levert elk jaar een belangrijke bijdrage en daar zijn we jullie enorm dankbaar voor. Afgelopen week zijn de facturen voor het lidmaatschap, helaas met vertraging, toegestuurd. We hopen dat jullie het Huis Utrecht willen en kunnen blijven steunen. Graag zien we de betaling van het lidmaatschap tegemoet.

Beste leden, het zal nog even duren voordat we met de volledige groep weer bij elkaar kunnen komen. Laten we contact houden en elkaar af en toe bellen. Misschien kunnen we elkaar in deze bizarre tijd van dienst zijn. Hierbij nodig ik jullie uit voor een online-overleg via “Teams” op vrijdag 01 mei a.s. om 10.00 uur. We zien jullie graag online!

Hierbij wens ik jullie, mede namens Karin, Lies, Kathelijn, Jolanda, Anja en Wieteke, heel veel sterkte, veel doorzettingsvermogen en vooral goede gezondheid toe. Graag tot snel.

Hartelijke groet,

Agatha